عنوان برچسب

روزي ۱ بار به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقيقه قناري را روبروي آفتاب ملايم قرار دهيد

قناري | جهت نگهداري اصولي از قناري به اين نكات توجه نماييد

  اصول‌ نگهداري‌ از قناري‌ خريد قناري در وحله اول بايد دانست هدف شما از خريد قناري چيست؟ اگر به خاطر آواز و صدايش باشد قناري مورد نظر شما در دسته قناريهاي آوازي (song canary) قرار دارد اگر به خاطر رنگش قصد خريد داريد ، قناري مورد نظر شما در ضمره قناريهاي رنگين (colour canary) قرار دارد .در كل اگر قصد خريد قناري داريد ، ابتدا بايد به چند نكته توجه داشته باشيد : - قناري انتخابي شما از لحاظ ظاهري بايد داراي شرايط زير باشد : - پرهاي صاف و نرم وشفاف . - چشماني نافذ ،آگاه…
ادامه مطلب