روزهای قاعدگی بر انتخاب خانم‌ها موثرند

ازدواج | روز خواستگاري را با سيكل عادت ماهانه خود تنظيم كنيد !!
[box type="shadow" ]اگر خانم‌‌ها می‌دانستند عادت ماهانه‌شان چه تاثیری بر انتخاب و آینده آنها می‌گذارد قطعا زمان خواستگاری‌شان را با ...