عنوان برچسب

رخی از ناراحتی‌های رایج بارداری، خواب شبانه

نشانه‌های اولیه بارداری | علائم بارداری

 علل خستگی مفرط در اوایل بارداری آگاهی نداره رخی از ناراحتی‌های رایج بارداری، خواب شبانه نشانه‌های اولیه بارداری حساسیت، سینه‌های دردناک دردی که قبل از عادت ماهانه در سینه‌هایتان احساس ************ علائم و نشانه های بارداری آیا ممکنه  که باردار باشم؟ برخی از نشانه‌ها حاکی از زمان عادت ماهانه ایست که یک یا دو هفته عقب افتاده. در واقع، ۷ زن از هر ۱۰ زن ، در هفته ششم بارداری متوجه این امر شده است. اگر پیگیر تاریخ سیکل عادت ماهانه خودتون نیستید یا چنانچه تاریخ آن از ماهی به ماه…
ادامه مطلب