عنوان برچسب

رای درمان کم شدن میل جنسی در خانم ها توصیه می شود

زناشويي | از روی محبت و علاقه همدیگر را لمس کرده و از این تماس لذت ببرید

اولین مرحله از چرخه جنسی داشتن رغبت جنسی به فرد مقابل است. زنان دوست دارند اغوا شوند، دوست دارند بدانند بخاطر اینکه آنها را دوست دارید با آنها ارتباط جنسی برقرار می کنید نه از سر ناچاری و نه برای ارضا شدن خودتان. این حتی شما را در موقعیت ضعیف تری قرار می دهد، چون رابطه جنسی مثل یک نیاز یک طرفه می شود یعنی مرد تقاضا می کند و زن عرضه می کند که حالت متعادلی نیست. تمرینی که در اینجا به شما می دهیم برای بر قراری این تعادل خیلی مفید است. این تمرین تمرکز حسی نام دارد:جلساتی را فقط برای تمرکز و عشق ورزی به هم اختصاص بدهید. یعنی…