عنوان برچسب

رای درمان سوزاک یک گرم چوبک در ۱۰۰ سی‌سی آب جوشانده

خواص دارویی و درمانی گیاه چوبک | گیاهان دارویی

  طبع  گیاه چوبک گرم و خشک است درختچه ای کوچک است پوست آن به رنگ کبود صاف یا کمی کرکدار برگهایش کشیده نوک تیز و گلهایش در مجموعه ای در روی یک پایک بلند قرار دارد نام‌های دیگر آن: چوبک اشنان، چوبه، اسپرون، آذربو، چوغان، فلار، گلیم شوی، غاسول، عرطنیثا، عرطنیثه، صابونیه، سطرونیون، فول‌العرب و صابونی می‌باشد. 1-  طبع  گیاه چوبک گرم و خشک است. 2- عطسه آور است. 3- مدر می‌باشد. 4-  چوبک قاعده آور است. 5- گیاه چوبک برای خرد کردن سنگ مثانه مفید است. 6-  چوبک به خاطر داشتن ماده ساپونین سعی…