عنوان برچسب

رایج ترین تستهای غربالگری پیش از تولد:

سندرم داون | روشهای تشخیص سندروم داون در دوران بارداری

کلید واژه ها : تشخیص سندروم داون, تشخیص سندروم داون با سونوگرافی, تشخیص سندروم داون در جنین, آزمایش تشخیص سندروم داون, تشخیص سندروم داون در بارداری, تشخیص سندروم داون در دوران بارداری, تشخیص سندروم داون در نوزادان, چگونگی تشخیص سندروم داون, تست تشخیص سندروم داون, راههای تشخیص سندروم داون,  یکی از نقائص شایع دوران تولد، سندروم داون است. این نقص برای اولین بار در سال 1866 شناخته شد و به نام پزشک تشخیص دهنده آن، جان لانگدن داون نامگذاری شد. سندروم داون یک ناهنجاری ژنتیکی است که به عنوان تریزومی 21 نیز شناخته شده است. علت…