عنوان برچسب

رایج ترین آزمایش های غربالگری آقایان،پیشگیری از بیماری ها

آزمایشهای “تشخیص سرطان” های شایع در “مردان” | آزمایش های غربالگری آقایان

سرطان روده بزرگ و راست روده دومین علت شایع مرگ ناشی از سرطان است آزمایش های غربالگری، روش مناسبی برای پیشگیری از بیماری ها هستند. این آزمایش ها بدون اینکه فرد علامت خاصی داشته باشد، برای تشخیص زودرس بیماری ها انجام می شوند. رایج ترین آزمایش های غربالگری آقایان ● برای تشخیص زودرس دیابت نوع ۲ آزمایش هایی که برای تشخیص زودرس دیابت نوع ۲ لازم است، شامل اندازه گیری قند خون پس از دست کم هشت ساعت ناشتاست. میزان طبیعی این آزمایش، کمتر از ۱۱۰ میلی گرم در دسی لیتر است. میزان قند خون طبیعی دو ساعت پس از صرف غذا نیز…