عنوان برچسب

راي پرواز از آب استفاده ميكند

عكس | پرواز با جت پك با موتور آبي | جالب و ديدني

آزادي ، ماجراجويي و هيجان پرواز ويژگي هايي هستند كه پرواز را به روياي ديرينه انسان تبديل كرده است . اين جت پك پرنده با نوعي موتور جديد كه براي پرواز از آب استفاده ميكند طراحي شده است . اين ماشين آبي پرنده ميتواند به ارتفاع 1 متر و سرعت 65 كيلومتر در ساعت برسد .موتور قدرتمند چهار زمانه اين ماشين به فرد كمك ميكند تا به راحتي كنترل پرواز را به دست بگيرد .براي پرواز با اين ماشين پرنده بايد قدي بين 150 الي 200 سانت و وزني معادل 40 الي 120 كيلوگرم داشته باشيد