عنوان برچسب

راه‌های مشکوک و دیوانه‌وار برای بزرگ کردن آلت

زناشویی | آیا روش های بزرگ کردن آلت تناسلی موثرند؟

"فکر نکنم مردی در جهان باشد که دلش نخواهد آلتش چند سانتی بلندتر باشد! "این را دکتر مایکل اولیری می‌گوید که استاد جراح اورولوژی در دانشگاه پزشکی هاروارد و متخصص اورولوژی بیمارستان بوستون است. بعد از گذشت یک قرن از تلاش برای یافتن راه‌های مشکوک و دیوانه‌وار برای بزرگ کردن آلت، هنوز خیلی کاری از دست کسی ساخته نیست. گرچه میلیون‌ها راه ازجمله قرص، کرم، تمرینات کششی بی‌رحمانه و دردناک، دستگاه‌های مختلف وحشتناک و اعمال جراحی پیش روی شماست؛ اما تقریباً هیچ‌کدامش خاصیتی ندارد و اگر به‌صورت موضعی راهی عرضه کند دارای عوارض جانبی جدی…