عنوان برچسب

راه‌های انتقال عفوت باکتریایی واژن تماس جنسی است

علائم و “درمان عفونت واژن” با سیر|چگونه گذاشتن سیر در واژن

علائم و "درمان عفونت واژن" با سیر|چگونه گذاشتن سیر در واژن علائم عفونت واژن سوزش ادرار تورم اطراف واژن درد زمان رابطه جنسی یا ادرار ناراحتی قرمزی جوش خارش واژن ترشحات واژن در برخی بیماران شبیه به تکه های پنیر بوده و در برخی افراد ممکن است آبکی باشند. هر چقدر برای "درمان عفونت واژن" دیر تر اقدام شود علائم آن نیز شدید تر خواهد شد. انواع عفونت واژن عفونت قارچی عفونت باکتریایی عفونت انگلی باید در نظر داشتیه باشید که محیط مجاری تناسلی به‌ طور طبیعی دارای شرایط خاصی است؛ به طوری که…