عنوان برچسب

راههای پیشگیری‌ از اضطراب،علائم اضطراب واکنشی

آشنایی با انواع اضطراب ، پیشگیری از اضطراب ، اضطراب و روان درمانی

اضطراب به عنوان بیماری قرن شناخته شده است اضطراب و اهمیت آگاهی در مورد آن اضطراب از جمله مهم ترین اختلالات روحی روانی است. اضطراب دارای انواع گوناگونی بوده و علایم و دلایل مختلفی می تواند داشته باشد. به دلیل شیوع و گسترش اضطراب در اشکال مختلف میان همه سنین، از اضطراب به عنوان "بیماری قرن" یاد می شود. راهکار های مختلفی جهت پیشگیری از اظطراب وجود دارد که آگاهی از آنها در مواجهه با این اختلال ضروری می باشد. احساس اضطراب  اضطراب عبارت است از یک احساس ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به…