عنوان برچسب

راههای جلوگیری از چاقی در کودکان

علل چاقی در کودکان و نوجوانان | درمان صحیح چاقی کودکان و نوجوانان

علل چاقی در کودکان و نوجوانان | درمان صحیح چاقی کودکان و نوجوانان درمان چاقی کودک به سن او و سایر شرایط پزشکی اش بستگی دارد تا دو دهه قبل، گستردگی اضافه وزن و چاقی های غیرمرضی منحصر و محدود به برزگسالان بوده ولی متاسفانه در چند سال اخیر روند تصاعدی گسترش اضافه وزن و چاقی ها در کودکان خردسال و نوجوانان و جوانان زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است و علاوه بر پیامدها اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و بیماری زایی چنین رخدادی در زمان حال توام با بروز و شیوع بیماری های مختلف با عوارض و ضایعات متعدد در سیستم های قلبی،…