عنوان برچسب

راههای جلوگیری از شل‌شدگی و افتادگی پوست

مهمترین عوامل افتادگی و شل‌شدگی پوست (رژیم گرفتن و کاهش وزن و افزایش سن)

مهمترین عوامل افتادگی و شل‌شدگی پوست (رژیم گرفتن و کاهش وزن و افزایش سن) با افزایش سن احتمال شل‌شدگی و افتادگی پوست افزایش می‌یابد لاغری که بر اثر رژیم گرفتن و کاهش وزن به وجود می‌آید و همچنین افزایش سن از مهم‌ترین علل افتادگی و شل‌شدگی پوست است. اما آیا می توان مانع آن شد؟ با افزایش سن احتمال شل‌شدگی و افتادگی پوست افزایش می‌یابد، اما در سنین پایین در اثر موارد ژنتیکی نیز ممکن است این مشکل به وجود بیاید. داوری متخصص پوست و مو در خصوص علل شل‌شدگی و افتادگی پوست گفت، لاغری که بر اثر رژیم گرفتن و کاهش وزن…