عنوان برچسب

راههای تقویت اعتماد در زندگی زناشویی

بهبود کیفیت و قوی تر شدن “رابطه زناشویی” زوجین با 7 جمله کوتاه (امتحان کنید)

بهبود کیفیت و قوی تر شدن "رابطه زناشویی" زوجین با 7 جمله کوتاه (امتحان کنید) جملاتی که باعث بهبود کیفیت و قوی تر شدن رابطه زناشویی زوجین میشود یک رابطه سالم مستلزم تلاش زیاد و ملزوماتی برای قوی‌ و موثرتر نمودن آن است‎ طبق مقاله‌ ای که در مرکز دانشگاهی واشنگتن به چاپ رسید، روابط سالم بر پایه احترام متقابل، اعتماد و ارتباط موثر بنا شده‌ است. با این وجود، یک رابطه سالم مستلزم تلاش زیاد و ملزوماتی برای قوی‌ و موثرتر نمودن آن است. محققان انجمن روانشناسی امریکا بر این باورند که نحوه ارتباط، بیش از…