عنوان برچسب

راههایی برای داشتن رابطه جنسی منظم با همسر،زناشویی

راههایی برای داشتن رابطه جنسی منظم با همسر | زناشویی

راههایی برای داشتن رابطه جنسی منظم با همسر | زناشویی داشتن رابطه جنسی منظم با همسر، می تواند برای افراد یک امتیاز مهم محسوب شود داشتن رابطه جنسی منظم با همسر، می تواند برای افراد یک امتیاز مهم محسوب شود. خیلی از زوج ها ممکن است با خود بیندیشند که این موضوع آنقدرها هم بزرگ و بااهمیت نیست؛ اما از نظر روان شناسان و درمان گران خانواده، داشتن رابطه جنسی رضایت بخش در زندگی زناشویی، بسیار مورد توجه است و به فرد احساس عزت نفس و مهم بودن می دهد؛ همچنین برای سلامتی عمومیِ جامعه نیز بسیار سودمند و موثر می باشد. رابطه…