دیکلوفناک علاوه بر درمان میگرن، تب و روماتوئید آرتریت برای سرطان هم مفید است

بر اساس تجزیه و تحلیل مطالعات گذشته و نتایج مطالعات جدید، دیکلوفناک که یک مسکن رایج برای درمان میگرن، تب […]