دور کمر کمتر از 92 سانتی متر و در خانم‌ها توده بدنی • همراه با علم - سایت علمی ، آموزشی ، خانواده ، پزشکی ، آرایش و زیبایی