عنوان برچسب

* دمای مناسب اتاق برای خواب کودک 22 درجه است.

بهداشت كودك | دانستني هايي درباره خواب نوزاد و كودك

خوب خوابیدن بیش از آن که برای والدین مهم باشد، برای یک نوزاد مهم است. در این رابطه عقاید متفاوت درست و غلطی وجود دارد.بسیاری از والدین اطلاعات ضعیفی در این رابطه که یک نوزاد به چند ساعت خواب در طول شبانه‌ روز نیاز دارد یا این که چه موقع باید او را بخوابانند و کمی به حال خود رها کنند، دارند.* نوزادان باید در طول شبانه ‌روز 12 ساعت بخوابند اشتباه است. نوزاد تازه متولد شده به 16 تا 17 ساعت خواب و کودک 3 ساله به 12 ساعت خواب نیاز دارد.هر چه سن کودک بالاتر رود، میزان نیاز او به خواب…
ادامه مطلب