دلوم رنجوره رفیقُم یارُم شُدُم حیرونت اِقد نیازارُم

شعر آهنگ | متن آهنگ ترش رو کاری از گروه دارکوب
متن آهنگ ترش روکاری از گروه دارکوب  Lyrics Music TorshRoo Daarkoob     ♫♫♫ روز اول که میخندیدی دلوم ِ ز شاخه میچیدی میون ِ لشکری از خوبا کسی‌ غیر ...