عنوان برچسب

دفع و خروج کامل محل جفت حدود 6 هفته طول می‌کشد

تغییرات عمومی بدن بعد از زایمان طبیعی

همه خانم‌ها تا چند هفته بعد از زایمان تغییراتی را در بدن خود حس می‌کنند که ممکن است برای‌شان کمی گیج‌کننده  و حتی نگران‌کننده باشد. در صورتی که این تغییرات به این دلیل اتفاق می‌افتند که بدن در تلاش برای بازگشت به وضعیت خود مانند قبل از…