احکام و دعا | بهترین دعا برای آمدن و زیادتر شدن خواستگار

  ۱-سوره طه را بر آب بخوانید و آب را بر روی سر دختر بریزید. حتما با وضو بخوانید ۲- […]