عنوان برچسب

در هنگام جفت اندازي قناري ، هر روز آبخوري پرنده را چك كنيد

قناري | جهت نگهداري اصولي از قناري به اين نكات توجه نماييد

 اصول‌ نگهداري‌ از قناري‌خريد قناريدر وحله اول بايد دانست هدف شما از خريد قناري چيست؟ اگر به خاطر آواز و صدايش باشد قناري مورد نظر شما در دسته قناريهاي آوازي (song canary) قرار دارد اگر به خاطر رنگش قصد خريد داريد ، قناري مورد نظر شما در ضمره قناريهاي رنگين (colour canary) قرار دارد .در كل اگر قصد خريد قناري داريد ، ابتدا بايد به چند نكته توجه داشته باشيد :- قناري انتخابي شما از لحاظ ظاهري بايد داراي شرايط زير باشد : - پرهاي صاف و نرم وشفاف . - چشماني نافذ ،آگاه…
ادامه مطلب