عنوان برچسب

درمان بیماری سرطان روده بزرگ،علایم پولیپ روده بزرگ

علائم ، راههای جلوگیری و درمان “سرطان روده بزرگ و راست روده” در مردان

علائم ، راههای جلوگیری و درمان "سرطان روده بزرگ و راست روده" در مردان آزمایش سرطان روده بزرگ و راست روده متخصصان می گویند سرطان روده بزرگ در بیشتر موارد از پولیپ های روده بزرگ منشا می گیرد و اگر پولیپ ها به زودی شناسایی و برداشته شوند، از ایجاد سرطان روده بزرگ جلوگیری می شود. برای تشخیص زودرس پولیپ ها و "سرطان روده بزرگ" ، ممکن است آزمایش مخفی خون لازم باشد. این یک آزمایش شیمیایی است که مقادیر اندک خون در مدفوع را شناسایی می کند. همچنین سیگموئیدوسکوپی قابل انعطاف و…
ادامه مطلب