عنوان برچسب

دامن ترک موج دار ،آموزش دوختن دامن ترک موج دار

آموزش خیاطی | آموزش دوخت دامن ترک موج دار

● اندازگیری : اولین مسئله رسم الگو اندازه ی هر فرد است . بنابراین ، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم . برای رسم الگوی دامن به ۳ اندازه احتیاج داریم . ۱) دور کمر ۲) دور باسن ۳) قد دامن - دور کمر: متر را در گودترین قسمت کمر قرارداده ، کمر را اندازه می گیریم . - دورباسن :متر را در قسمت برجسته باسن ازپشت قرارداده دور باسن را اندازه می گیریم . - قد دامن : متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده، قد دامن را اندازه می گیریم . برای تهیه ی الگوی…
ادامه مطلب