دارو،درمان،موارد مصرف،عوارض،داروي دی سیکلومین

"دی هیدروارگوتوکسین"|موارد مصرف,عوارض جانبی,تداخل دارویی,نحوه مصرف
"دی هیدروارگوتوکسین"|موارد مصرف,عوارض جانبی,تداخل دارویی,نحوه مصرف آشنایی و معرفی داروی دی هیدروارگوتوکسین (نام تجاری: Hydergine) گروه دارویی: ارگوت آلکالوئید گروه درمانی: درمان دمانس پیری شکل دارویی: قرص ...
موارد مصرف,عوارض جانبی "دی سیکلومین" | تداخل دارویی,نحوه مصرف
موارد مصرف,عوارض جانبی "دی سیکلومین" | تداخل دارویی,نحوه مصرف آشنایی با داروی دی سیکلومین (نام تجاری: Dilomine) گروه دارویی: ضد درد موسکارینی ( آنتی کولینرژیک) گروه ...
دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی دیلتیازم
(نام تجاری: Cardizem) گروه دارویی: بلوک کننده کلسیم گروه درمانی: ضد آنژین , ضد فشار خون شکل دارویی: تزریقی , قرص مصرف در دوران حاملگی:احتیاط فراوان ...
دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی دزیپرامین
(نام تجاری: Norpramin) گروه دارویی: دی پنزاپین ها گروه درمانی: ضد درد , ضد افسردگی(سه حلقه ای) شکل دارویی: قرص 25 میلی گرمی مصرف در دوران ...
دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی دفروکسامین
(نام تجاری: Desferal Mesylate) گروه دارویی: آنتاگونیست گروه درمانی: دفع کننده آهن شکل دارویی: تزریقی مصرف در دوران حاملگی:احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم موارد مصرف: ...
دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی دیازوکساید
(نام تجاری: HyPerstat) گروه دارویی: مشتق تیازیدی گروه درمانی: ضد فشار خون شکل دارویی: کپسول, قطره , تزریقی مصرف در دوران حاملگی: احتیاط فراوان و فقط ...
دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی دسموپرسین
(نام تجاری: Octostim) گروه دارویی: هورمون ها گروه درمانی: ضد ادرار , ضد خونریزی شکل دارویی: تزریقی و محلول از طریق بینی , قرص مصرف در ...
دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی دیازپام
(نام تجاری: Valium) گروه دارویی: بنزودیازپین ها گروه درمانی: آرام بخش , ضد اضطراب شکل دارویی: قرص و آمپول مصرف در دوران حاملگی:غیر مجاز مگر در ...
دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی دکس کلرفنیرامین
(نام تجاری: Polaraminea) گروه دارویی: ضد حساسیت گروه درمانی: ضد آلرژی شکل دارویی: قرص , شربت مصرف در دوران حاملگی: مجاز به استفاده موارد مصرف: درمان علامتی ...
دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی دکس پانتنول
(نام تجاری: Panthoderm) گروه دارویی: اسید پانتوتنیک گروه درمانی: ضد التهاب پوستی شکل دارویی: کرم موضی موارد مصرف: التهاب موضعی پوستی , اگزما , خارش و ...