حشراتی مانند پشه انتقال‌دهنده بیماری ایدز نیستند

آیا نیش حشرات میتواند باعث انتقال ویروس ایدز شود ؟
آیا نیش حشرات میتواند باعث انتقال ویروس ایدز شود ؟    آیا ایدز با نیش حشرات هم منتقل می‏ شود؟ ایدز از طریق نیش ...