عنوان برچسب

حرف ب اسم دخترانه با معنی پیشنهاد اسم

اسم های دخترانه با حرف ” ب ” همراه با معنی

پیشنهاد اسم دختر با حرف ب حروف ب معنی اسم دخترانه زنانه جدید اسم زن اسم دختر پیشنهاد اسم دخترانه اسم زنانه حروف ب اسم   ب 1 بادام نام میوه ای کوچک و کشیده با دو پوسته که یکی نرم و سبز بوده و دیگری سخت و چوبی است. 2 بادامک بادام کوچک، نوعی درخت بادام 3 بارلی بار(فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند 4 بارنک نام درختی است. 5 بافرین بآفرین: لایق تحسین و تشویق، درخور آفرین 6 بالنده آن که یا آنچه در حال رشد یا ترقی و پیشرفت است. 7…
ادامه مطلب