عنوان برچسب

جهت حلقه آستین آن 1+2+3 دانه کم کنید، به 5 دانه کش باف سر بافتتان

آموزش قلاب بافي | روش بافت مانتو بلند بافتني + الگوي بافت مانتو

وسایل مورد نیاز جهت بافت مانتو : 10 کلاف کاموای  100 گرمی میل شماره  6 ،  نخ یک لا پشت مانتو :  ابتدا کار را با 76 دانه سر انداخته، شروع کنید. 9 رج (5 سانتی متر) مدل کش باف، 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو ببافید. سپس از 68 دانه در رج 11 ، 15 دانه از زیر، 4 دانه از رو (مدل گیس باف دو تایی) بافته، سپس با 15 دانه از زیر رج را تمام کنید. در رج 13 : بافت رج 11 را تکرار کرده کاررا ادامه دهید. در رج 15 : 2 دانه از رو (مدل لانه زنبوری) 2 دانه از زیر، 2 دانه از رو (مدل لوزی) 9 دانه از زیر، 4 دانه از رو (مدل بافت گیس باف) 9…