جنین دختر و پسر در جهت های مختلف رحم رشد می کنند • همراه با علم - سایت علمی ، آموزشی ، خانواده ، پزشکی ، آرایش و زیبایی