عنوان برچسب

جنین به 3 سندرم (داون – ادوارد – پاتو) و نقایص لوله

اهمیت غربالگری در تشخیص سندرم داون و عقب ماندگی ذهنی نوزاد

کلید واژه ها : سندروم داون, سندرم داون چیست, سندرم داون علل, سندرم داون مقاله, سندرم داون موزاییک, سندرم داون آموزش, سندرم داون خفیف, سندرم داون در بارداری, سندرم داون چشم, سندرم داون عکس,  همه ی خانم های باردار باید  ، تست های غربالگری را انجام دهند سندروم داون، منگولیسم ویا باصطلاح رایج در ایران عقب ماندگی ذهنی، شایع ترین ناهنجاری ژنتیکی در جهان است که منجر به تولد نوزادی با اختلالات متنوع هوشی و جسمانی می شود؛ به طوری که ضریب هوشی یک بزرگسال مبتلا به سندروم داون، در حدود ضریب هوشی یک کودک ۸ یا ۹ ساله است. از هر…