عنوان برچسب

جنین به اندازه یک میلی متر در روز در حال رشد است

نقش شوهر در هفته هشتم بارداری زن

نقش شوهر در هفته هشتم بارداری زن بارداری، بیماری نیست و زن باردار به هیچ عنوان در مرحله گذران بیماری اش به سر نمی برد. دل نگرانی های زن باردار ممکن است در این هفته افزایش پیدا کند جنین به اندازه یک میلی متر در روز در حال رشد است  خرید یک لباس بارداری مناسب برای همسر می تواند روحیه همکاری با او را رشد دهد در هفته هشتم جنین آنها به اندازه یک تمشک و کمی شبیه کودک شده است  هفته هشتم بارداری خوشایند است زیرا با موفقیت پشت سر گذاشته شده و والدین احساس آرامش می کنند اما هنوز مراحل بحرانی بارداری به پایان نرسیده و زن و شوهر…