عنوان برچسب

جنین از وقتى که در رحم قرار مى‌ گیرد، به مدت 40 روز، نطفه است

“حکم دیه سقط جنین” | مقدار دیه سقط جنین | دیه سقط جنین به چه کسی پرداخت میشود

"حکم دیه سقط جنین" | مقدار دیه سقط جنین | دیه سقط جنین به چه کسی پرداخت میشود سقط جنین حرام و از گناهان کبیره است و مرتکب آن باید توبه کند و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد سۆال: آیا دیه سقط جنین عمدی باید به حاكم شرع پرداخت شود یا به وارث جنین؟ جواب: به وارث می‌رسد، و اگر كسی از ورثه مباشر سقط است به او نمی‌رسد. (استفتاثات امام (ره), ج3, ص478) سۆال: همسر اینجانب پس از حامله شدن به فرزند پنجم با اصرار زیاد او و فشار زندگی به كورتاژ كردن بچه دوماه و نیمه با علم, رضایت دادم خواهشمندم تكلیف ما را بیان فرمائید؟…