عنوان برچسب

جنین،هفته دوم،جنین در 15 روزگی

“وضعیت جنین در هفته دوم بارداری” | شکل جنین در هفته دوم بارداری | تغذیه در هفته دوم

"وضعیت جنین در هفته دوم بارداری" | شکل جنین در هفته دوم بارداری | تغذیه در هفته دوم در"هفته دوم باردرای"، جنین هنوز توده ای از سلول های گرد است که در حال تقسیم شدن می باشد در این هفته، تخمک گذاری صورت و اسپرم در جای خود قرار گرفته است. در این مرحله، جنین هنوز توده ای از سلول های گرد است که در حال تقسیم شدن می باشد. شما در هفته دوم قرار دارید و دلواپس هستید. هنوز معلوم نیست در نهایت برای ایفای نقش مادری انتخاب می‌‌شوید یا نه؟ این هیچ ربطی به استعداد شما ندارد. همه زن‌ها می‌توانند این نقش را بپذیرند، اما شرط اساسی برای…