عنوان برچسب

جمجمه بچه و همچنین پاره شدن مجرای تناسلی مادر می شود

عوارض زایمان طبیعی یک سوم زایمان سزارین است

زایمان طبیعی یا سزارین ، بهتر است کدام را انتخاب کنیم؟ عوارض و مزایای هرکدام چیست ؟ این مطلب راهنمای شما میباشد تا با عوارض و مزایای هر کدام از روش های زایمان طبیعی و سزارین آشنا شوید و بتوانید با چشم باز انتخاب کنید. زایمان طبیعی از اسمش پیدا است یک فرایند طبیعی میباشد که هر مادری که سالم باشد میتواند به طور طبیعی فرزند خود را بدنیا بیاورد. معمولا زایمان سزارین فقط برای موارد دارای مشکلات پزشکی که جان مادر و جنین در خطر باشد استفاده میشود. اما اینکه کدام روش زایمان را انتخاب کنید؟ باید گفت کشور ایران از نظر…