عنوان برچسب

جلوگیری از یبوست در دوران بارداری

اگر میخواهید دچار یبوست نشوید به این توصیه ها توجه کنید

یبوست می تواند ریشه در فشار به ناحیه کمر درطول روز، خواب نا آرام شب، و حتی جوش های روزهای بعد داشته باشد.به هیچ وجه وعده های غذایی را حذف نکنید.مصرف فیبر را آرام آرام افزایش دهید. در مصرف سبوس صرفه جویی کنید.ملین های طبیعی را امتحان کنید.یک فنجان قهوه بخورید بایدها و نبایدهای درمان یبوست دفعه بعد که خسته شدید، پف آلوده بودید، یا فشار کاری زیادی را تحمل کردید، این سوال را از خود بپرسید: آخرین باری که به حمام رفتید کی بوده است؟ ما فکر می کنیم علت همین است/ نکته همین جاست. یبوست می تواند ریشه در فشار به ناحیه کمر…