عنوان برچسب

جلوگیری،راه درمان،بد دهنی،بد زبانی کودک

روانشناسی کودک | راه های جلو گیری از بدزبانی کودک

بدزبانی،‌ تنها از راه آموختن و مواجه شدن با كلمات نامناسب به وجود می آید، بنابراین باید موقعیت هایی را كه طی آن ممكن است كودك این كلمات نامطلوب را بشنود، محدود كنید. یعنی مواظب برنامه های تلویزیونی كه كودك می بیند، دوستانی كه با آنها رفت و آمد دارید و طرز صحبت خود باشید تا بتوانید این كلمات را از مجموعه لغاتی كه كودك به كار می برد حذف كنید. توصیه های زیر به شما كمك می كند در تربیت كودك خود تأثیرگذار وموفق تر باشید. 1 - بدزبانی كودك را نادیده بگیرید : اگربه طور اتفاقی،‌ كودكتان واژه ناشایستی را به كار برد، سعی كنید…