عنوان برچسب

تنهایى دردناك نیست وقتى دوستان خوبى دارید

بعضی از دخترها، در اضطراب ازدواج نکردن ذره ذره آب می شوند

بعضی از دخترها، در اضطراب ازدواج نکردن ذره ذره آب می شوند ازدواج آرزوی همیشگی هر دختری است اما گاهی این آرزو به این سادگی ها محقق نمی شود. برای همین است که دخترها، در اضطراب ازدواج نکردن ذره ذره آب می شوند و خود را می بازند. بگذارید کمی در این باره با هم صحبت کنیم. از مشکل ازدواج نکردن و بی شوهری فرار نکنید و یک بار هم که شده، با شهامت با آن رو به رو شوید. مجردی را چطور بگذرانیم؟ مشکل نداشتن خواستگار مناسب یک پدیده اجتماعى همه گیر شده است و نگرانى درباره این موضوع، به جز ایستایى و در جا…
ادامه مطلب