عنوان برچسب

تمرینات ایزومتریک می تواند قوای کلی بدن را افزایش دهد و حتی فشار خون بالا را کاهش دهد

با حرکات ایزومتریک بدون تحرک به تناسب اندام برسید !!!

با حرکات ایزومتریک بدون تحرک به تناسب اندام برسید !!! صحبت هایی که در مورد تناسب اندام می شود به گونه ای است که همه فکر می کنیم برای اینکه روی فرم باشیم حتما باید کلی وزنه بزنیم و حسابی عرق بریزیم، اما باور بکنید شما می توانید بدون حرکت دادن عضله ها نیز خود را قوی کنید. به این روش ایزومتریک می گویند. در تمرینات ایزومتریک عضلاتتان قوی می شوند، اما حرکتی نمی کنند. می گویید چگونه؟ تصور کنید که کف دستهایتان را به مدت چند ثانیه با نهایت قدرت به طرف همدیگر فشار می دهید. در قفسه سینه و…
ادامه مطلب