عنوان برچسب

تعبیر دستمال،دستمال سفره،تعبیر خواب دستمال کاغذی،دستمال،تعبیر پاک کردن با دستمال

تعبیر خواب | تعبیر دیدن دستمال در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني دستمال کسي است که به شما کمک مي کند و دائم همراه شماست يا اوقات بيشتري از شبانه روز را با او مي گذرانيد. اين شخص هم مي تواند همسرتان باشد و هم خدمتکار و هم معاون يا منشي اداري، به هر حال او کسي است که هر کار که بخواهيد بکنيد بايد به کمک او انجام دهيد يا لا اقل از آن چه مي کنيد مطلع و آگاه مي شود. اگر ببينيد دستمال پاک و تميز و اطو کرده اي داريد يا در جيب خود نهاده ايد از خدمت و صداقت شخصي با خصائص گفته شده بهره مند مي گرديد و او کسي است که…
ادامه مطلب