عنوان برچسب

تعبیر خواب،تعبیر داشتن وانت در خواب،نیسان،تعبیر سوار شدن به وانت،تصادف وانت

تعبیر خواب | تعبیر دیدن وانت در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني وانت، زندگي شخصي و خصوصي شماست. اگر در خواب ديديد وانت مي رانيد و آسوده هستيد و مشکلي براي شما وجود ندارد خوب است چون زندگي خصوصي آرامي را اداره خواهيد کرد. اگر بار داشته باشيد و اين بار سنگين يا سبک باشد تجسم از وظايفي است که در زندگي شخصي را عهده گرفته ايد يا خواهيد گرفت که هم ممکن است سنگين باشد و هم سبک و قابل تحمل. اگر هنگام راندن وانت، چراغ ها روشن و افق روشن بود، آينده شما روشن است و اگر جز اين بود، آينده خوب نيست. اگر شما در وانت بوديد و ديگري…
ادامه مطلب