بارداری در سن 18 تا 25 سالگی باعث ضریب هوشی بالاتر کودک می شود

یک جراح و متخصص زنان گفت: بارداری در سن 18 تا 25 سالگی باعث ضریب هوشی بالاتر کودک می شود […]