تسکین خارش و حساسیت پوست

درمان پوست های تحریک پذیر و حساس با پوست تخم مرغ
 درمان پوست های تحریک پذیر و حساس با پوست تخم مرغ   تخم مرغ یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی در تمام دنیا است ...