عنوان برچسب

تست بررسی سدیمانتاسیون گلبول های قرمز (ESR)

معنی نوشته ها و اطلاعات برگه آزمایش – سری چهارم

الکترولیتهای موجود در خون  اندازه گیری الکترولیت هایی همچون پتاسیم،سدیم،کلر و گازکربنیک در خون معمولا در در شرایطی همچون دیابت کنترل نشده،COPD،بیماری کلیوی،بیمارانی که گاواژ میشوند ، بعضی اختلالات داخلی ، آسیب ، ورم و اسیدوز/آلکالوز انجام میشود. پتاسیم:K بدن به تغییر مقدار پتاسیم بسیار حساس است. با بالا یا پایین رفتن پتاسیم، آریتمی قلبی یا آسیب های عصبی اتفاق می افتد. مقادیر نرمال آن در خون۵- ۳٫۶ میلی اکی والان در لیتر است. کاهش پتاسیم خون(هایپوکالمی) در مواردی همچون…
ادامه مطلب