عنوان برچسب

تزئین حوله با پارچه ،آموزش دوختن تزئین حوله با پارچه

آموزش خیاطی | آموزش تزئین حوله با دوخت پارچه بر روی آن

● وسایل مورد نیاز ▪ پارچه طرحدار ▪ قیچی ▪ چرخ خیاطی ▪ روبان تزئینی (در صورت تمایل) ● طرز تهیه توصیه می شود ابتدا پارچه را بشوئید تا از ثبات رنگ آن اطمینان حاصل کنید. یک تکه پارچه را به اندازه دو سانتی متر بزرگتر از عرض حوله و به ارتفاع دلخواه بریده و به قسمت لبه یا پائین حوله بدوزید. می توان برای زیباتر شدن کار، روی مرز بین پارچه و حوله را نوار تزئینی دوخت. سمیرا آرمین منبع : روزنامه ایران
ادامه مطلب