عنوان برچسب

ترومبوز سیاهرگی عمقی (DVT)

دلایل لخته شدن خون در رگ ها و روش های جلوگیری

دلایل لخته شدن خون در رگ ها و روش های جلوگیری لخته های خون یا آن چه در پزشکی به ترومبوز سیاهرگی عمقی (DVT) ارجاع می شود، لخته هایی هستند که در سیاهرگ های لگن، ساق پا، ران یا دیگر مناطق بدن تشکیل شده و جریان خون را مسدود می کنند. در صورت حرکت و مسدود کردن رگ های خونی در ریه و شکل گیری آمبولی ریوی که زندگی انسان را در معرض تهدید قرار می دهد، لخته های خون می توانند مرگ آفرین باشند. بهترین روش برای پیشگیری از لخته خون آگاهی و پرهیز از خطرات مرتبط با توسعه DVT است ...…
ادامه مطلب