عنوان برچسب

بیماری آدیسون یا نارسایی غدد فوق کلیوی چیست

بیماری نارسایی آدرنال|درمان “خستگی آدرنال”|علائم نارسایی آدرنال

بیماری نارسایی آدرنال|درمان "خستگی آدرنال"|علائم نارسایی آدرنال خستگی آدرنال در برابر نارسایی آدرنال خستگی آدرنال اصطلاحی است که اغلب برای توصیف فعالیت ناکارآمد غدد آدرنال استفاده می شود. با این وجود، به گفته انجمن غدد درون ریز آمریکا، "خستگی آدرنال" یک تشخیص پزشکی اثبات شده نیست. غدد آدرنال وظیفه تولید و ترشح هورمون هایی که نیروی بسیاری از فرآیندهای بدن، از جمله عملکرد کلیه ها، هورمون های جنسی، و هورمون های واکنش به استرس را تامین می کنند را بر عهده دارند. بنابر تئوری ارائه شده از سوی…
ادامه مطلب