عنوان برچسب

برنامه ی تحقیقاتی شفق قطبی فرکانس بالا،

دانستنيها | آيا امريكا ميتواند در هرنقطه از زمين كه اراده كند زلزله و طوفان ايجاد كند؟

همه شما لابد کلمه "هارپ" به گوشتان خورده است. تکنولوژی و سلاح مخوفی که گفته می‌شود در اختیار دولت امریکاست. برنامه ی تحقیقاتی شفق قطبی فرکانس بالا،پروژه ای که قادر است مغز انسانهارا کنترل کند،در هر نقطه ای از زمین که آمریکا اراده کند زلزله و سونامی و طوفان ایجاد کند و بیرحمانه صدها دلفین را بکشد و البته بسیاری از امور دیگر. اما هارپ واقعاً چیست؟ از جمعی از محققان ایرانی اخترفیزیک در دانشگاه بن/آلمان خواستیم تا در اینباره آگاهمان کنند، آنچه میخوانید مقاله این بزرگواران است: …
ادامه مطلب