برداشتن رحم با افزایش فشار خون و ازدیاد وزن

« سرطان دهانه رحم » - علائم ، نشانه ها و روش های درمان
 روزی را به خاطر بیاور که پرستار خنده روی بخش زایمان بیمارستان خبر پدر شدنت را داد. آن لحظه، تو ناگاه جاری شدن ...