برای کاهش انحنا یا قوس کمر ( لوردوز ) • همراه با علم - سایت علمی ، آموزشی ، خانواده ، پزشکی ، آرایش و زیبایی