عنوان برچسب

با چوب بستنی ها کاردستی های فوق العاده زیبا درست کنید

ایده هایی برای ساخت کاردستی جالب با چوب بستنی

می دانید اگر چوب بستنی هایی که تا به حال خورده بودید را نگه می داشتید چه کارهای قشنگی با آنها م توانستید انجام دهید. با چوب بستنی ها کاردستی های فوق العاده زیبا درست کنید و در تابستان کودکتان را تشویق کنید برای درست کردن کاردستی با بستنی هایی که روزانه می خورد ایده های زییا داشته باشد. خانه عروسک جامدادی و جا شمعی و قاب عکس و عروسک، حتی می توانید با کودکتان برایش تمام اسباب بازیهایی که دوست دارد را خودتان درست کنید.  با این کار خلاقیت او را بیشتر و بیشتر می پروارنید و به او کمک می کنید فکر کند و…
ادامه مطلب